Jesteś tutaj:


Aktualności

Rzecznik Praw Absolwenta pomoże po studiach

14 grudnia 2011 r. minister Barbara Kudrycka powołała Rzecznika Praw Absolwenta, wprowadzonego ustawowo w reformie szkolnictwa wyższego.

Nowe zadania powierzone zostały Bartłomiejowi Banaszakowi, ekspertowi ds. jakości kształcenia. Jego zadaniem będzie rekomendacja rozwiązań i koncepcji legislacyjnych, zmierzających do skracania ścieżki wejścia na rynek pracy absolwentom szkół wyższych w zakresie procesu kształcenia. Rzecznik Praw Absolwenta zgodnie z ustawą usytuowany jest przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której przewodniczący prof. Józef Lubacz uczestniczył również w spotkaniu z nowym rzecznikiem.

 

- Przed Rzecznikiem Praw Absolwenta stają ogromne wyzwania i nadzieje ludzi młodych, którzy liczą na tworzenie lepszych programów kształcenia i czekają na usunięcie niepotrzebnych barier w karierze zawodowej – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Liczba zawodów regulowanych w Polsce wynosi obecnie nawet trzykrotnie więcej niż w niektórych państwach UE. Ich funkcjonowanie obwarowane jest ponad setką ustaw oraz jeszcze większą liczbą rozporządzeń i w poważny sposób utrudnia absolwentom wejście na rynek pracy – dodaje prof. Kudrycka.
- Będę zabiegać o to, aby w wyniku zmian programowych w kształceniu na uczelniach nastąpiło istotne skrócenie okresu wchodzenia na rynek pracy przez absolwentów, zwłaszcza w zawodach regulowanych. Dziś jest to średnio dwa lata, chcę dążyć do tego, aby było to maksymalnie kilka miesięcy. Będę przyglądać się także wynikom obowiązkowego obecnie monitorowania zawodowych losów absolwentów przez uczelnie - zapowiada Rzecznik Praw Absolwenta.

Polska jest krajem z największą w Unii Europejskiej liczbą tzw. „zawodów regulowanych”, czyli tych do wykonywania których nie wystarczy jedynie należyte wykształcenie, a potrzebne są dodatkowe egzaminy korporacyjne lub certyfikaty i staże. Powołany dziś Rzecznik Praw Absolwenta Instytucją będzie weryfikować programy studiów pod kątem przygotowania do wykonywania zawodów z dotychczasowej listy ponad 300 profesji.  Dla porównania w Szwecji regulacji podlega jedynie 91 zawodów, a w Finlandii 122.

- Należy zatem rozważyć, czy dla przykładu bibliotekarz dyplomowany oprócz wyższego wykształcenia musi dodatkowo odbywać kilkuletnie staże i zdawać dodatkowe egzaminy po studiach – dodaje B. Banaszak.


Funkcję Rzecznika Praw Absolwenta pełnić będzie Bartłomiej Banaszak - międzynarodowy ekspert ds. jakości kształcenia, były przewodniczący Parlamentu Studentów RP (2009-2010), ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008-2010) oraz członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (2007-2008). Dotychczas współpracował z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie Procesu Bolońskiego jako członek Bologna Follow-up Group oraz polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jako wiceprzewodniczący Komitetu ds. Edukacji przy Radzie Unii Europejskiej. Doktorant w Wydziale Dziennikarstwa i Nauki Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Działa już kontakt do Rzecznika Praw Absolwenta: rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl

ˆ góra

<< powrót

Stowarzyszenie Millennium

Politechnika Koszalińska

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

Klub Studencki Kreślarnia

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej

Gazeta MIASTO

Studenckie Biuro Kwater

Portal Studencki

2007-2010 © Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej Millennium

Od 1 grudnia 2006 odwiedziło nas 618738 osób

Wykonanie: Przemysław Piotrowski, koncepcja Krzysztof Głowacki

Osoby online : 2. Dzisiejsi odwiedzajacy : 40